Ochrana osobných údajov

Home » Ochrana osobných údajov

Zásady používania súborov cookie

Používanie cookies

Naše Stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním Stránky vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite Stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájdete v nápovede každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky,  z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá ich pôvodne vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ale obsahujú dôležité informácie, ktoré sú potrebné pre očakávanú funkčnosť webovej stránky.

Ako používame cookies?

Cookies používame na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch,  lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú  funkcionalitu Stránky. Na Stránke môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým Stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na Stránke používame niekoľko typov cookies:

 • Základné súbory cookie
 • Prevádzkové súbory cookie
 • Funkčné súbory cookie
 • Reklamné súbory cookie
 • Súbory cookie tretích strán

Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku Stránky a umožňujú používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ Stránky. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod Stránky.

Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate Stránku. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie Stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod Stránky.

Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť Stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. o rozloženie obsahu, zobrazenie informácií, ponúk a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookie môžeme používať na Stránke na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní Stránky. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na Stránke obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Súbory cookie tretích strán

Na Stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania Stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Tieto cookies používame na štatistické zisťovania o používaní Stránky, získavanie marketingovo relevantných informácií, sprístupňovanie obsahu z iných stránok (napr. videá z YouTube), a zefektívnenie našich marketingových aktivít (sledovacie cookies, optimalizačné cookies a partnerské cookies). To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán (Google Analytics, Facebook a pod.), kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na Stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v nápovede každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k webovým stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na očakávanú funkčnosť Stránky.

Ochrana osobných údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracúvame vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude vaše osobné údaje spracúvať len v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:

 • užívateľské meno
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • súbory cookie

Dôvody zhromažďovania a využívania osobných údajov

Osobné údaje budú zhromažďované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšími platnými predpismi výhradne za účelom:

 • komunikácie s Používateľmi
 • zasielania informácií z oblasti stávkovania na internete (napr. bonusy, akcie, tipy), informácií o nových článkoch Stránky a informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa
 • skvalitňovania a optimalizácie Stránky prostredníctvom analytických a štatistických služieb
 • efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú iba na čas potrebný na splnenie účelu, na ktoré boli zhromaždené. V prípade prihlásenia sa k odberu noviniek (newsletter) bude Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracovávať len dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ nepredáva osobné údaje Používateľa, neobchoduje s nimi, neprenecháva ich k užívaniu ani ich inak neoznamuje žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa. Osobné údaje však môžu byť poskytnuté tretím osobám v prípade predaja Stránky, kedy sa prevedú na nového Prevádzkovateľa alebo keď to vyžaduje zákon.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť tretím osobám štatistické údaje o Používateľoch, návštevnosti a ďalšie štatistické informácie týkajúce sa Stránky s tým, že tak urobí bez identifikácie konkrétnych Používateľov.

Právo na prístup k osobným údajom

Každý Používateľ Stránky má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o jeho osobe uchovávame. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Každý Používateľ Stránky má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré o jeho osobe uchovávame. V prípade že vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely, Prevádzkovateľ Stránky osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

Každý Používateľ Stránky má právo na opravu osobných údajov, ktoré o jeho osobe uchovávame. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo na odstránenie osobných údajov

Každý Používateľ Stránky má právo na odstránenie osobných údajov, ktoré o jeho osobe uchovávame. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Každý Používateľ Stránky má právo na odvolanie súhlasu o spracovaní osobných údajov. Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého newslettera alebo kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR na dozornom úrade.

Kontakt na Správcu osobných údajov

Správcu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@stavkovanie.online

Kontakt na Prevádzkovateľa stránky

Prevádzkovateľa Stránky môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@stavkovanie.online

Súhlas s pravidlami a so spracovaním osobných údajov

Používaním Stránky súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov a taktiež udeľujete Prevádzkovateľovi Stránky (Správca osobných údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením Európskej únie (EÚ) o ochrane osobných údajov 2016/679 (GDPR).

Najnovšie kancelárie
Stav si za 70€ úplne bez rizika.
Získať 100 % bonus do 4.000 € + navyše 20 € zdarma za overenie totožnosti
Získajte 30€ na prvý vklad